Spørgsmål om udledning af spildevand i Øresund til kandidater i Rudersdal

KV21 Spørgsmål til kandidater i Rudersdal
Dit navn og efternavn
Hvor er du opstillet?
Kolding har intelligente pumpesystemer i byens kloakker, som udnytter kapaciteten bedre og reducerer udledning af spildevand. Skal Rudersdal investere i samme slags løsninger?
Det er kommunerne selv, der indberetter, hvor meget urenset spildevand der er blevet udledt i søer, vandløb og Øresund. Skal den praksis fortsætte uændret?
Tilladelser til udledning af urenset spildevand gives typisk til forsyningsselskaberne som årlige tilladelser af kommunernes byråd. Skal den praksis fortsætte uændret?
Efter kommunalvalget vil Rent Øresund gerne samle så mange byrådsmedlemmer og borgmestre til at skrive under på et brev til miljøministeren. Hvad vil du gerne skrive under på:
Rul til toppen