HVAD ER PROBLEMET?

Hvert år løber mellem 650.000 og 2.600.000 kubikmeter urenset spildevand direkte ud i Øresund. Det svarer til hele Bagsværd Sø. I liter er det mellem 650 mio. liter og 2,6 mia. liter spildevand – og da er der ikke medtaget det regnvand, der også skylles med ud i havet.

SPILDEVAND UDGØR DEN STØRSTE KILDE TIL FORURENING I ØRESUND

Spildevandet udledes fra kloakkerne til Øresund, hver gang det regner meget. Dette kaldes overløb og sker fordi kloaknettet overbelastes, og man vil forhindre, at spildevandet løber op i husene eller ud på gaden. Der udledes også spildevand direkte i Øresund, hvis rensningsanlæggene ikke kan klare mængden af spildevand. Så åbner rensningsanlæggene nemlig for rørene og pumper spildevandet direkte ud i Øresund. Dette kaldes bypass.

Spildevand udgør den største kilde til forurening i Øresund. Udledning af spildevand står for 80-90 procent af det danske bidrag af kvælstof til Øresund. I resten af landet er det – ifølge miljøministeriet – landbruget, der står for den største kilde til forurening af vand.

Forurening kvæler livet på havbunden.
Spildevand og overløb indeholder næringsstoffer, som påvirker muslinger, fisk, tangplanter og havets øvrige natur. Næringsstofferne får algerne til at vokse, og leder til iltsvind, når algerne bliver nedbrudt. Indholdet af organisk stof i spildevandet lægger sig som slam på bunden, og bruger ilten i vandet når det nedbrydes. Problemet er størst om sommeren, hvor algerne på grund af ideelle temperatur- og lysforhold vokser mest, og hvor der normalt er for få næringsstoffer til, at algerne kan vokse. Forurening med spildevand har kvalt livet flere steder i Øresund. TV2 Lorry kunne dokumentere såkaldte liglagen – døde zoner bestående af døde alger på bunden af Øresund, hvor intet længere kan leve.

Forurening er sundhedsskadeligt.
På grund af e-coli bakterier er spildevand sundhedsskadeligt for alle der bruger vandet og kysten; badegæster, dykkere, fiskere. Hvis man får e-coli bakterier ind i systemet kan man blive alvorligt syg med diarré, urinvejsinfektion, blodforgiftning, blindtarms- og galdeblærebetændelse, meningitis (hos spædbørn) og endda nyresvigt. Så det er alvorlige sager.

Herudover er det skadeligt for klimaet, når planter på havbunden kvæles af forurening, fordi de ikke længere optager CO2.

Det er derfor du altid skal se på www.badevand.dk for røde flag, inden du bader.

Rul til toppen