Hvem er vi?

Historien bag Rent Hav

Rent Hav startede som Rent Øresund i august 2020, da det blev afsløret, at forsyningsselskabet HOFOR i fem døgn ville udlede urenset spildevand fra kloakken direkte ud i Øresund på grund af et byggeri. I forbindelse med den efterfølgende debat, blev kommunens tilladelse til udledningen af spildevand offentliggjort – og viste, at en udledning af spildevand i fem dage bogstavelig talt var en dråbe i havet. De udledte MEGET mere hele resten af året. Samtidig fremgik det, at tilladelsen til HOFOR var blevet sendt til Danmarks store miljøorganisationer, uden at disse havde reageret. Så det gjorde vi!

I vores arbejde blev det ligeså stille klart, at løsningen på forureningen med spildevand ligger hos regeringen, miljøministeren og folketinget. I dag sidder kommunerne som ejer af de forsyningsselskaber, der drifter kloakker og rensningsanlæg. Kommunerne er samtidig miljømyndighed for udledning af spildevand fra kloakkerne. Men myndigheden for udledning af spildevand fra rensningsanlæg er miljøstyrelsen – altså staten. Samtidig arbejder forsyningsselskaberne under en jungle af love, regler og bekendtgørelser, som vedtages af folketinget og regeringen.

Sådan arbejder Rent Hav

Rent Hav samler alle der elsker havet, og alle der ønsker et bedre havmiljø. Vores vigtigste opgave er at skabe opmærksomhed omkring forureningen, så vi kan påvirke politikerne til at tage ansvar.

Vi kan ikke gøre det alene. Derfor har vi brug for dig

Hvis vi kan vise politikerne, at vi er mange, får vores holdning mere vægt. Kort sagt, vi skal vise politikerne, at der er stemmer i lortet. Og at hvis de ikke lytter, så stemmer vi på nogen andre.

Rent Hav peger på de konkrete muligheder. Vi råber selvfølgelig højt, men vi vil også kunne tale stille og roligt med interessenter, beslutningstager og embedsmænd om at få stoppet udledning. Vi tilegner os hele tiden ny viden og arbejder med et stort netværk af eksperter. Sammen med miljøstyrelsen og dygtige ingeniører er vi ved at lave en rapport med konkrete løsninger indenfor forskellige økonomiske rammer.

Vi startede som Rent Øresund, men nu har løftet øjnene med udsigt til resten af Danmarks hav. Rent Hav forsøger nu at bruge vores erfaringer og netværk til at bygge flere grupper rundt om i landet, der elsker havet og kan arbejde lokalt med konkrete løsninger.

BESTYRELSEN

Hans Henrik H. Heming

FORMAND

Hans Henrik er svømmer, idrætspolitisk aktiv i DGI og ansat i miljøorganisationen Plastic Change. Han har været med i Rent Øresund fra starten. Herudover er han formand i Copenwater.

”Jeg elsker havet, jeg svømmer hver eneste dag året rundt, og jeg så med det samme, at der var behov for Rent Hav. Der var ingen, der rigtig tog det seriøst, at vi pumper spildevand ud i havet, hver gang det regner lidt. Jeg vidste også, at jeg kunne bidrage med min erfaring fra Plastic Change og mit netværk i svømme- og dykkerklubber.”


hans.henrik@rentoresund.dk

NÆSTFORMAND

Lars er arkitekt og politisk aktiv, hvor hans fokus er miljøpolitik og det mangfoldige dyreliv både over og under havets overflade.

”Mit fokus er ikke kun at stoppe udledning af spildevand, jeg vil have en genopretning at bæredygtigt havmiljø.

lars@rentoresund.dk

Lars Vestergaard Jensen

Jonatan Møller Sousa

KASSERER

Jonatan stiftede Rent Øresund i 2020 efter at have fået at vide, at en stor udledning af spildevand ville ske i Øresund. Jonatan har mange års erfaring som kommunal embedsmand i Københavns kommune.

”Jeg kombinerer min kærlighed til havet med mit dybe kendskab til det kommunale system, så vi kan opnå konkrete resultater.”

kontor@rentoresund.dk

BESTYRELSESMEDLEM

Heine Birk Hansen er en af initiativtagerne til Rent Hav. Han er undervandsjæger, dykker og vinterbader. Heine arbejder til dagligt med marketing

”Det har altid undret mig, at der var ikke mere politisk opmærksomhed på forurening med spildevand. Hvordan kan det være at både politikere og de store miljøorganisationer ignorere, at der flere gange om året er massiv forurening?”

heine@rentoresund.dk

Heine Birk Hansen

Peter Borresen

BESTYRELSESMEDLEM

Peter er aktiv vinterbader i Vedbæk Vikingelag. Peter har fokus på at skabe kontakt til lokale foreninger og mennesker, der elsker havet.

“Jeg oplever flere gange om måneden, at jeg og mine venner ikke kan komme i havet, fordi kommunens rensningsanlæg har pumpet spildevand lige ud for Vedbæk Havn“.


kontor@rentoresund.dk

Seneste version af vedtægter, budget og regnskab

Rul til toppen