Hvad er løsningen?

Bedre kloakker og bedre rensningsanlæg, og koster det koster desværre rigtig mange penge.

Rent Øresund arbejder sammen nogle dygtige ingeniører, og på baggrund af data fra Miljøstyrelsen laver vi en konkret plan for, hvilke investeringer der kan give de største forbedringer.

Planen bliver offentliggjort i november 2021, og vil indeholde:

  • Forbedret renseteknologi på de eksisterende rensningsanlæg
  • Intelligente pumper i kloakkerne
  • Nye rensningsanlæg

Rensningsanlæggenes kapacitet og kvaliteten af det “rensede” vand er det første fokus. Heldigvis bliver det meste af vores spildevand renset inden de pumpes ud i Øresund. Men kvaliteten er ikke god nok. Der er stadig en massiv forurening i det vand, der er renset. Både næringstoffer fra lort og tis samt medicinrester og kemikalier udledes til Øresund. Det skal ordnes. Der skal anvendes den nyeste teknologi til at rense vandet.

Det er næsten umuligt at bygge kloakkerne store nok til at kunne klare ethvert regnskyld, men med intelligente pumper i kloakkerne kan man anvende de dele af kloaknettet, der ikke er overbelastet, til at håndtere de ekstra mængder vand.

Vi bliver flere mennesker, og vi laver alle lort. Nye rensningsanlæg sammen med nye og bedre kloakker er den simple og nok også den dyreste løsning. Vi kommer ikke uden om at bruge rigtig mange penge.

Det vil koste mellem 50 millarder og 100 milliarder kroner at få minimeret udledning af spildevand. I dag betaler en almindelig husstand cirka 6.000 kroner om året for vandforbrug. Det svarer til 550 kroner om måneden. Hvis vi hæver beløbet med 250 kroner om måneder – eller 3.000 kroner om året giver det cirka 2 milliader kroner, som vi kan investere i et rent Øresund.

Det er sådanne beløb vi taler om. Det er rigtig dyrt for almindelige familier. Når vi kommer til de konkrete løsninger sammen med landets politikere, så skal man hele tiden være opmærksom på, at det skal kunne hænge sammen for dem, der har mindst.